Ep. 37 – Устойчив бизнес – със Симона и Божана от Основа

 “Основа” поставя основите на устойчивото развитие. Това са Симона Стилянова, която познавате вече от подкаста и от блога й Zero waste Sofia и е експерт в корпоративните комуникации, и Божана Загорчева, която пък е специалист по оптимизациите. 

Опитваме се да разграничим тънката граница между екологично отговорния бизнес и чистия greenwashing, разказваме за някои добри примери.

Има ли как промяната да тръгне от индивида и как да бъдем точно тези генератори в офис средата си?

За финал разказваме и някои подробности от кухнята на Masterchef и как предаване с този мащаб е осъзнат за потреблението и консумацията на хранителни продукти.

Последвай:

Полезни връзки:

Подкрепи подкаста в:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.