Ep. 76 – Сухоземните костенурки – с Ива Лаловска

Ива е едната половина на Спасителния център за сухоземни костенурки към Фондация Геа Чалониа в с. Баня, Обзор. В епизода ще научите какви са костунерките по същност, и защо са изчезващ вид в наши дни; как научаваме възрастта им и какви са най-честите травми. Как климатичните промени са пряко свързани с популациите на костенурките по света?

Подкрепи подкаста в:

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.