Ep. 82 – Къде се изгубих?

В настоящия шорткаст споделям къде се изгубих и какво се случи от август досега. Споделям ви какво ново около мен, и за някои интересни събития и проекти, които ми се случиха в този период на отсъствие.

Подкрепи подкаста:

Полезни връзки около епизода:

  • Статия за рециклиране на стъкло: тук;
  • Видео за рециклирането на стъкло: тук;
  • Видео за рециклиране на пластмаса и хартия: тук;
  • Статия за Спасителен център на Зелени Балкани – тук;
  • Видео за Пътя на текстила – контейнери: тук;
  • Видео за Пътя на текстила – онлайн магазини: тук;

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.