ep. 87 – Икономика на споделянето – с Боряна Левтерова (Infinity Toy Box)

Infinity Toy Box е абонаментна усулуга за наем на детски играчки и стоки, която се бори със затрупаването с ненужни вещи и излишното консуматорство. Боряна и семейството й основават компанията преди 2 г., водени от екологични подбуди. Говорим си за sharing economy и предимствата на това да наемаш неща пред това да ги закупуваш.

Подкрепи подкаста:

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.