ep. 88 – История на пластмасата

В този солов шорткаст проселдяваме историята на противоречивия материал пластмаса и различните й разновидности. Как сме превърнали удобствата в екстремна крайност? Кога е създаден първият подобен синтетичен материал и кое е наложило това търсене? Колко найлонови търбички използва българинът?

Подкрепи подкаста:

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.