ep. 103 – Планетарни ограничения. Дерастеж и следрастеж – с Асен Ненов

Асен Ненов е биолог и еколог, съучредител на Институт кръгова икономика. Говорим си за пределите, до които експлоатираме природата, и има ли изход от това; за дерастеж, следрастеж, будистка икономика, deep ecology и др. понятия и течения.

Подкрепи подкаста:

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!
if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *