Showing 42 Result(s)

Ep. 41 – Опазване на дивите животни и защитените зони в България – с Елена Стоева

Елена е ръководител на мрежата “НАТУРА 2000” в България, и е част от Сдружение “Зелени Балкани”, най-старата природозащитна организация в …