Showing 1 Result(s)

ДЕРАСТЕЖ (DEGROWTH): ДВИЖЕНИЕ ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД В ПОЛЗА НА ПРИРОДАТА И ХОРАТА

Помните ли как през пролетта на 2020 г., когато настъпи Пандемията, какви бяха показателите за качеството на въздуха, водата, биоразнообразието? …