ep. 106 – Отговарям на въпросите на гостите ми

Слушай ни вече и в Storytel ! 🙂 / В днешния солов шорткаст се впускам в размишления на въпросите, които самите ми гости си задаваха един на друг през изминалия сезон.

Подкрепи подкаста:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!
if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *