ep. 107 – Какво са климатичните промени – с д-р Валентин Симеонов

Слушай ни вече и в Storytel ! 🙂 // Какво представляват промените в климата, как измерваме глобалното затопляне, кои са парниковите газове, и какви са последствията от всичко това?
Д-р Валентин Симеонов работи във Федералния институт за технологии, в Лозана, Швейцария – по разработване и използване оптични методи за измерване на замърсяването на въздуха и изследване на химични и физични процеси в атмосферата.

Този епизод е осъществен с партньорството на Климатека – науката за климата на твоя език.

Подкрепи подкаста:

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!
if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *