Ep. 49 – Забрана на еднократната пластмаса и предстоящата Директива – с Данита от За Земята

Данита Заричинова от Сдружение “За Земята” е еколог, активист, планинар и любител на природата, затова се е отдала на нейното опазване и защита. Поводът за разговора е Директива (ЕС) 2019/904, която предстои да влезе в сила след 03.07.2021 и цели да забрани някои видове еднократна пластмаса. Даваме разяснения за това кои артикули влизат в списъка и наистина ли са забранени – в смисъла, който ни се иска? Кои материали и артикули остават извън обсега на Директивата?
Каква е разликата между биоразградими и компостируеми опаковки? Има ли бъдеще депозитната система у нас? Защо изгарянето на отпадъци не е решение и до какво може да новеде подобен инсинератор в центъра на София?

Подкрепи подкаста в:

Последвай:

За какво си говорим в епизода:

До 13:00 – “За Земята” и опазването на околната среда;
13:30 – Добрите примери в Европа;
35:10 – Новата Директива за пластмасата – какво ще е забранено;
42:00 – Депозитна система, съдове за многократна употреба;
53:28 – Биоразградими и компостируеми съдове;
01:05:00 – За стиропора, металните кутии, балоните и дръжките им;
01:20:00 – За плана за инсинератор за изгаряне на отпадъци в София;

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.