Ep. 62 – Родопската мечта – с Мария Жекова

Фотограф, кулинар, мастършеф на България, но на първо място – мечтател. Мария ми разказва за пътя между Норвегия и Родопите и процеса на случването на дома блян и “хранилището за мечти” – Силивряк. Говорим си още за сезонното хранене и вкусовите богатства на България, и съвременния патриотизъм.

Подкрепи подкаста в:

Последвай Мария:

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.