ep. 94 – Спасяване на диви животни у нас – с Руско Петров (Зелени Балкани)

Руско Петров е ветеринарен лекар и оперативен управител на Спасителния център за диви животни в Стара Загора, към Зелени Балкани. Говорим си защо са изчезнали лешоядите у нас, кои други птици възстановяват и как, и защо изобщо се налага спасяването на други.

Подкрепи подкаста:

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.