Ep. 41 – Опазване на дивите животни и защитените зони в България – с Елена Стоева

Елена е ръководител на мрежата “НАТУРА 2000” в България, и е част от Сдружение “Зелени Балкани”, най-старата природозащитна организация в страната.

Елена Стоева е биолог към организацията консервация на биологичното разнообразие. Говорим си за НАТУРА – най-голямата природозащитна мрежа в света; за регулациите и значението на участието на държавата ни в Европейския съюз, що се отнася до опазване на дивата природа. Каква е разликата между защитена зона и защитена територия? Какво е значението на природозащитните неправителствени организации и гражданските иницитиви?

В епизода ви разказваме и кои са някои от най-редките видове в нашата природа, и които стават плод на успешни международни сътрудничества. За мястото на лешоядите в природата, костенурките, прилепите и др. Каква е работата на Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора и какво да направим, ако открием ранено диво животно?

Всичко това можете да чуете в днешния епизод #41, приятно слушане!

Подкрепи подкаста в:

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.