Ep. 52 – Птиците в България – с Милена и Ирина (БДЗП)

Милена Иванова и Ирина Матеева са част от Българското дружество за защита на птиците. С тях си говорим както за по-редките видове птици в България, които са обект на програми за опазване – орели, лешояди и др., така и за най-популярните и обичани от всички крилати – врабчета, щъркели, кълвачи.
Ще разберете с какво можете да ги храните през зимата; защо дърветата са особено важни и колко десетки видове гнездящи птици има у нас; как и защо броим врабчета и всъщност къде изчезнаха врабчетата от града през последните десетилетия. Не подминаваме и темите за заплахите, бракониерите, отровите и оказването на помощ на диви птици, противоречивото Кресненско дефиле.

Подкрепи подкаста в:

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.