Ep. 73 – Пермакултура – със Силвия Узунова (Ферма Biotiful)

Пермакултурата (permanent agriculture) е философия, наука за земеделието, но в съжителство с природата и естествените й процеси. Силвия и Димитър създават пермакултурна ферма Biotiful недалеч от Бургас, и ежедневно се учат да живеят в хармония с природата. Как да предадем това знание на децата, каква е връзката между пермакултурата и бърнаутите, колко ключови са ролите на червеите и кокошките в тази екосистема – Силвия на драго сърце разказва за тези принципи, които “отричат” всичко познато нам досега, що се отнася до конвенционалното градинарство и земеделие.

Подкрепи подкаста в:

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.