Ep. 72 – Социално предприемачество и емпатия – с Илина Мутафчиева

Илина е действащ и мислещ човек, и всеки в гражданския сектор я познава. Тя е част от екипа на “Малки човеци”, които творят кукли деца с отличителни черти като Синдром на Даун, диабет, Витилиго, ромски произход. Също така Ина е и част от екипа на “Социалната чайна”, и разказва за интеграцията на младежи от институции в “живия живот”. Между уроците по емпатия и смисъл, си говорим и за Целите на ООН за устойчиво развитие и връзката между корупцията и околната среда.

Подкрепи подкаста в:

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.