ep. 86 – Дрехите втора употреба – със Сирма Желева (TexCycle)

Какъв е пътят на дрехите втора употреба у нас и какво представляват текстилните отпадъци? Сирма Желева е мениджър Устойчиво развитие в TexCycle и секретар на Българска Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ). TexCycle имат мрежа от над 300 контейнера за разделно събиране на текстил из цяла България, а в момента работят по нови проекти за рециклиране на ненужните дрехи.

Подкрепи подкаста:

Полезни връзки по темата:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.