Ep. 75 – Zero waste VS Low waste

В поредния солов епизод тип шорткаст си разсъждавам върху термина “zero waste”- произход, значение и смисъл, който влагаме в наши дни, както и защо аз лично избирам да се наричам “low waster”. Разказвам ви за срещата със Садгуру в София и мисията му #СпасетеПочвата #SaveSoil, както и какво друго ново се случва около мен.

Полезни връзки:

Слушай “Радини вълнения” в:

Liked it? Take a second to support thriftsheep on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.